Bestelling bevestigen

Voorwaarden, Condities & Restitutiebeleid

[Downloaden als PDF][Downloaden als PDF NL]

Om concurrerende prijzen te kunnen handhaven, worden onze producten verzonden vanuit internationale magazijnen en leveranciers. Alle invoerrechten, belastingen of heffingen zijn al inbegrepen in de artikelprijs of verzendkosten. Als er douanekwesties zijn, informeer ons dan en wij zullen deze namens de klant oplossen. Houd er rekening mee dat we alleen retourzendingen en terugbetalingen accepteren als het artikel defect is.
Houd er rekening mee dat Payoneer kosten in rekening brengt voor annuleringen na bevestiging van de bestelling. Deze voorwaarden, aangeduid als de “Algemene Voorwaarden”, regelen het gebruik van diensten aangeboden door MNS Gadgets. MNS beheert een online winkel en levert diensten op deze website.

Beleid voor retourneren en terugbetalen

Als je een product wilt retourneren, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op.
We accepteren retourzendingen onder de volgende omstandigheden:

 1. Als het product defect blijkt te zijn.
 2. Als het ontvangen product afwijkt van het product dat je in eerste instantie hebt besteld.
 3. Als het product tijdens het transport beschadigd raakt.
  Houd er rekening mee dat in het geval van een retourzending de verzendkosten voor rekening van de koper zijn.
  Belangrijke opmerking: Bijkomende kosten, zoals invoerrechten en -belastingen, in overeenstemming met de wetten en voorschriften van het land, worden gedekt door MNS.
  Als er problemen zijn met de douane of belasting, neem dan contact met ons op en we zullen dat voor je oplossen.
  Op de meeste elektrische producten in onze winkel krijg je garantie. Als er een probleem optreedt tijdens de garantieperiode, neem dan onmiddellijk contact met ons op en regel dat je het product terugstuurt. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
  We betrekken onze producten uit het buitenland en de producten worden rechtstreeks verzonden vanuit het overzeese magazijn. Bestellingen kunnen dus niet worden geannuleerd zodra het product is verzonden.
  Deze grensoverschrijdende producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als er een intentie is om door te verkopen, is de koper verplicht om eventuele extra belastingen te betalen en te voldoen aan de inspectie-eisen. Als je niet tevreden bent met je aankoop, heb je de mogelijkheid om je artikel(en) te retourneren met inachtneming van de volgende voorwaarden
  volgende voorwaarden en uitzonderingen:
  Als je het artikel hebt ontvangen, neem dan binnen 7 dagen contact met ons op. Vermeld het oorspronkelijke bestelnummer en de reden van de retourzending.
  Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet(en) het artikel(en) in nieuwstaat verkeren, ongebruikt zijn en nog in de originele verpakking zitten.
  Als de artikelen voldoen aan de aanvaardbare criteria, geven we een volledige terugbetaling voor de geretourneerde artikelen, exclusief de eventuele verzendkosten.
  De terugbetaling wordt gecrediteerd op je oorspronkelijke betaalmethode en het kan tot twee weken duren voordat dit op je afschrift wordt weergegeven.
  Houd er rekening mee dat we geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor geretourneerde pakketten als gevolg van bijvoorbeeld onjuiste verzendadressen of voortdurende afwezigheid van de ontvanger.
  Voor meer informatie over producten die niet kunnen worden geretourneerd, raadpleegt u het ‘Productspecifieke retourbeleid’.
  We accepteren geen retourzendingen of vervangingen voor artikelen die in de volgende categorieën vallen:
 • Verbruiksartikelen die gebruikt of geopend zijn.
 • Artikelen met kleine onvolkomenheden die niet kunnen worden beschouwd als initiële fabrieksfouten (bijvoorbeeld een LCD-scherm dat niet helemaal in het midden staat of pixeldefecten vertoont, of artikelen met krassen na gebruik).
 • Items die wijzigingen of aanpassingen hebben ondergaan, waaraan randapparatuur is toegevoegd of vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.
 • Items waarvoor u een door de fabrikant afgegeven certificaat hebt aangevraagd.
 • Auto Banden & Wielen Pakketten.
 • Artikelen die zijn uitgesloten van retourzendingen of ruilingen op basis van wettelijke voorschriften, enz.
 • Apple producten (waaronder beats by dr.dre).
 • Artikelen waarbij accessoires (labels, handleidingen, dozen, enz.) ontbreken of waarvan de beschermende verzegeling op het product is verwijderd.
  In het geval dat je pakket naar ons wordt geretourneerd of onbruikbaar wordt als gevolg van een van de volgende omstandigheden, verwerken we een restitutie voor het oorspronkelijke aankoopbedrag, met aftrek van de werkelijke verzendkosten voor zowel heen- als terugzending, de verwerkingskosten voor restitutie en eventuele extra verwerkingskosten:
 • Weigering van het pakket door de ontvanger
 • Verstrijken van de opslagperiode
 • Langdurige afwezigheid van ontvanger
 • Onvolledig of onjuist verzendadres opgegeven.
  Specifiek retourbeleid
  Voor de volgende artikelen gelden andere retourrichtlijnen.

Eten en drinken:

 • Voedingsmiddelen en dranken kunnen niet worden geretourneerd of vervangen, tenzij ze defect of beschadigd zijn.
 • In het zeldzame geval dat je een defect of beschadigd artikel ontvangt, kun je contact opnemen met de klantenservice voor assistentie.

Gezondheid (Drogisterij):

Gezondheidsgerelateerde producten, zoals supplementen, sanitaire producten, gezichtsmaskers, voedingssupplementen, medicijnen en medische hulpmiddelen, kunnen niet worden geretourneerd of vervangen tenzij ze defect of beschadigd zijn.
Als je een defect of beschadigd gezondheidsproduct ontvangt, neem dan contact op met de klantenservice voor ondersteuning.

Doe-het-zelf & Gereedschap:

 • Artikelen zoals hout, grote houten bouwmaterialen en artikelen met een motor (zoals grasmaaiers en bosmaaiers) kunnen niet worden geretourneerd of vervangen tenzij ze defect of beschadigd zijn.

Benodigdheden voor huisdieren:

 • Voedingsmiddelen, dranken en supplementen voor huisdieren kunnen niet worden geretourneerd of vervangen, behalve als ze defect of beschadigd zijn.

Digitale producten

 • Gekochte digitale muziek, games en softwaredownloads kunnen na aankoop niet worden geretourneerd.
  Cadeaubonnen:
  Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of vervangen.
  Toegangskaarten, servicekaarten, prepaidkaarten of andere prepaidproducten
 • Toegangskaarten, servicekaarten, prepaidkaarten of andere prepaidproducten kunnen niet worden geretourneerd of vervangen.
  Je artikel retourneren:
 • Neem binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel contact met ons op onder vermelding van je oorspronkelijke bestelnummer en de reden voor het retourneren.
 • Zorg ervoor dat het artikel of de artikelen verpakt zijn met de originele verpakking en accessoires.
 • Gebruik een traceerbare verzendmethode van je voorkeur om het artikel of de artikelen te retourneren.
 • Wacht tot het geretourneerde artikel bij ons afhandelingscentrum aankomt. Na ontvangst duurt het 3 werkdagen om de restitutie te verwerken en kan het tot 2 weken duren voordat het terugbetaalde bedrag op je rekening staat.

Toepassingsgebied:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle interacties tussen de Gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Naast deze Gebruiksvoorwaarden kan het Bedrijf specifieke regels opstellen voor het gebruik van de Service (aangeduid als “Individuele Regels”). Ongeacht de naam die wordt gebruikt voor dit Individueel Reglement, vormt het een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. In gevallen waarin enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met de bepalingen van de Individuele Regelingen genoemd in de vorige paragraaf, prevaleert de Individuele Regeling, tenzij anders vermeld in de Individuele Regeling.

Registratie:

Het registratieproces voor het gebruik van de Service wordt als voltooid beschouwd wanneer een kandidaat-gebruiker, na akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden, een registratieaanvraag voor de Service indient zoals voorgeschreven door het Bedrijf, en het Bedrijf de kandidaat-gebruiker vervolgens op de hoogte stelt van de goedkeuring van zijn registratieaanvraag.
toepassing. In gevallen waarin het bedrijf een van de volgende redenen vaststelt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om een registratieaanvraag niet goed te keuren en is het niet verplicht om de specifieke redenen voor een dergelijke afwijzing bekend te maken:

 • Als de aanvrager valse informatie heeft verstrekt tijdens het registratieproces.
 • Als de aanvraag is ingediend door een persoon die de Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.
 • In alle andere gevallen waarin het Bedrijf de registratie van het gebruik ongepast acht.

Beheer van gebruikers-ID’s en wachtwoorden:

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn gebruikers-ID en wachtwoord voor de Service.
In geen geval mag de gebruiker zijn gebruikers-ID en wachtwoord overdragen, uitlenen of delen met derden. Wanneer een gebruiker inlogt met de geregistreerde gebruikers-ID en het wachtwoord, zal het Bedrijf de gebruiker die de gebruikers-ID heeft geregistreerd als de rechtmatige gebruiker beschouwen.
Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van een gebruikers-ID en wachtwoord door een derde partij, behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van het Bedrijf.

Overeenkomst tot aankoop:

Een koopovereenkomst voor deze dienst komt tot stand wanneer een gebruiker een koopaanvraag bij MNS indient en MNS de gebruiker vervolgens op de hoogte stelt van de aanvaarding van de aanvraag. Het eigendom van het product wordt overgedragen aan de gebruiker bij levering door het bedrijf aan de aangewezen bezorgdienst.
MNS kan de koopovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker annuleren als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

 • De gebruiker schendt deze Algemene voorwaarden.
 • De levering van het product is mislukt door een onbekend afleveradres of langdurige afwezigheid van de gebruiker.
 • In andere gevallen waarin het bedrijf vaststelt dat de vertrouwensrelatie tussen het bedrijf en de gebruiker is geschonden. Betalingsmethoden, leveringsprocedures, annulering van bestellingen, retourzendingen van producten en andere gerelateerde zaken met betrekking tot de Service zullen afzonderlijk door het Bedrijf worden gespecificeerd.

Rechten met betrekking tot intellectueel eigendom:

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor productfoto’s en andere inhoud die via de Service wordt aangeboden, behoren toe aan het Bedrijf, de leveranciers van de inhoud en andere rechtmatige houders van rechten. Gebruikers mogen deze inhoud niet reproduceren, herdrukken, wijzigen of op een andere manier secundair gebruiken zonder de juiste toestemming. Tijdens het gebruik van de Service, is het de Gebruiker verboden om zich bezig te houden met een van de volgende acties:

 1. Deelnemen aan activiteiten die wetten, voorschriften, de openbare orde of de goede zeden schenden.
 2. Deelnemen aan acties die verband houden met criminele activiteiten.
 3. Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in de Service.
 4. De functionaliteit van de servers of het netwerk van het Bedrijf verstoren of belemmeren.
 5. Commercieel exploiteren van informatie die via de Service is verkregen.
 6. Acties ondernemen die de werking van onze diensten kunnen verstoren.
 7. Proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen of daadwerkelijk ongeautoriseerde toegang krijgen.
 8. Verzamelen of verzamelen van persoonlijke informatie van andere gebruikers.
 9. Zich voordoen als andere gebruikers.
 10. Het verstrekken van directe of indirecte voordelen aan asociale krachten in verband met onze diensten.
 11. Andere acties ondernemen die het bedrijf ongepast acht.

Dienstonderbreking en aanverwante zaken:

MNS behoudt zich het recht voor om de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker om een van de volgende redenen:

 1. Om onderhoud, inspecties of updates van computersystemen met betrekking tot de Service uit te voeren.
 2. Wanneer het leveren van de Service een uitdaging wordt door overmacht, zoals aardbevingen, blikseminslag, brand, stroomuitval of natuurrampen.
 3. In gevallen waarin computers of communicatielijnen zijn uitgeschakeld als gevolg van ongelukken.
 4. In alle andere situaties waarin het Bedrijf het moeilijk vindt om de Service te verlenen.
  Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelen of schade die de Gebruiker of derden lijden als gevolg van de opschorting of onderbreking van de Service, ongeacht de oorzaak.

Beperking van gebruik en beëindiging van registratie:

In een van de volgende omstandigheden kan MNS, zonder voorafgaande kennisgeving, gebruiksbeperkingen opleggen aan de Gebruiker voor het geheel of een deel van de Dienst of de registratie van de Gebruiker als gebruiker van de Dienst beëindigen:

 1. Schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Ontdekking van valse informatie in de registratiegegevens.
 3. Schorsing van de creditcard van de gebruiker, die als betaalmiddel is verstrekt.
 4. Het niet betalen van vergoedingen of andere verplichtingen.
 5. Geen reactie op communicatie van het bedrijf gedurende een bepaalde periode.
 6. Niet-gebruik van de Service gedurende een bepaalde periode na het laatste gebruik.
 7. In alle andere gevallen waarin het Bedrijf het gebruik van de Service door de Gebruiker ongepast acht. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van acties die het Bedrijf in overeenstemming met dit artikel heeft ondernomen.

Intrekking van het lidmaatschap:

De Gebruiker kan zich uit de Dienst terugtrekken door de voorgeschreven terugtrekkingsprocedure te volgen.

Vrijstelling van garanties en beperking van aansprakelijkheid:

Het Bedrijf garandeert niet de afwezigheid van feitelijke of juridische gebreken in de Service, inclusief maar niet beperkt tot kwesties met betrekking tot veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, geschiktheid voor een specifiek doel en beveiliging. Dit omvat fouten, bugs of schendingen van rechten. We beweren niet dat de Service vrij zal zijn van defecten, waaronder fouten, bugs of schendingen van rechten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die de gebruiker oploopt door het gebruik van deze service. In gevallen waarin het contract tussen het Bedrijf en de gebruiker met betrekking tot de Service (met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden) als een consumentencontract kan worden aangemerkt, is het Bedrijf echter niet aansprakelijk voor verliezen of schade als gevolg van het gebruik van de Service.
Desalniettemin is deze disclaimer niet van toepassing als het contract tussen het Bedrijf en de gebruiker betreffende de Service (inclusief deze Overeenkomst) kwalificeert als een consumentencontract in overeenstemming met de Wet op het consumentencontract. Zelfs in dergelijke omstandigheden kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of onrechtmatige daden die het gevolg zijn van nalatigheid van het Bedrijf, met uitzondering van grove nalatigheid. Bovendien kan het Bedrijf, zelfs in dergelijke gevallen, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden, met inbegrip van situaties waarin ofwel het Bedrijf ofwel de Gebruiker mogelijke schade kon voorzien, onder schade die het gevolg is van verzuim of onrechtmatige daad veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf, met uitzondering van grove nalatigheid. (2) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uitzonderlijke omstandigheden, met inbegrip van situaties waarin wij of de gebruiker potentiële schade konden voorzien.
Het Bedrijf wijst verantwoordelijkheid af voor transacties, communicatie of geschillen tussen de Gebruiker en andere Gebruikers of derden die verbonden zijn aan de Service.

Aanpassingen aan service-inhoud, enz:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Service te wijzigen of de levering van de Service te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke acties.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden:

Het Bedrijf kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker wijzigen, indien dit door het Bedrijf noodzakelijk wordt geacht. Gebruikers die de Service blijven gebruiken na een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden worden geacht de herziene Gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Beheer van persoonlijke informatie:

Persoonlijke informatie die via het gebruik van de Service wordt verkregen, zal op gepaste wijze worden behandeld in overeenstemming met het “Privacybeleid” van het Bedrijf.

Waarschuwingen en correspondentie:

Kennisgevingen of communicatie tussen een gebruiker en MNS vindt plaats via door MNS vastgestelde methoden. Tenzij een gebruiker ons informeert over een wijziging in zijn contactgegevens volgens een afzonderlijk door ons bepaalde methode, gaan we ervan uit dat de huidige geregistreerde contactgegevens geldig zijn. Berichten of mededelingen die naar deze informatie worden verzonden, worden geacht de gebruiker te hebben bereikt op het moment van verzending.

Beperking op de overdracht van rechten en verantwoordelijkheden:

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, is het de Gebruiker verboden om zijn positie binnen de Serviceovereenkomst of zijn rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in de Serviceovereenkomst over te dragen aan een derde partij of te gebruiken als onderpand.

Neem contact met ons op

TELEFOON : +32 3 291 33 38
EMAIL : info@mnsgadgets.be

Hoofdkantoor

Deurne, Antwerpen , 2100

ma – vr : 9:30:00 – 15:00
Zaterdag : 10 :00 – 15:00
Zondag : Gesloten

Snelle links